REKISTERISELOSTE (HENKTL 10§, 523/1999)

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Tact Finance Oyj, Y-tunnus 2360614-4 Lemminkäisenkatu 46, 20520 TURKU; puh. 010-219 5500, [email protected]

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO

Rekisterinpidosta vastaava henkilö: Jari Hytönen
Tarkastuspyynnöt: Tact Finance Oyj:n asiakaspalvelu
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Jari Hytönen

3. REKISTERIN NIMI

Tact Finance Oyj:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuluttajaluotonantotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen, luottopäätösten tekeminen, rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, asiakassuhteen ja yhteystietojen hallinta, riskienhallinta, suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten asiakastunnus, henkilötunnus, nimi, kotikunta, asiointikieli, arvo, ammatti, koulutus, työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro), asiakkuuden alkamisajankohta.
Kooditiedot, kuten tilatieto (mm. kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, perimistoimenpiteet).
Yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, IP-osoite.
Osoitetiedot, kuten jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka, suoramarkkinointikielto.
Henkilön asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, sopimus-, hakemustietoja tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin.
Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

6. MISTÄ TIETOJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI HANKITAAN

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta sekä viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

7. MIHIN TIETOJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI LUOVUTETAAN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tarvittavin osin perintään liittyen perintäyhteistyökumppanille sekä asiakkaan nimenomaisesta toimeksiannosta ja suostumuksella toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämää järjestelmää hyväksikäyttäen.

Tietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin käyttö on ohjeistettu ja rekisterin käyttäjät tunnistetaan. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttäjien käyttövaltuuksia ja käyttövaltuuksien rekisteröintiä valvotaan huolella. Laitteistojen, joissa rekisterit on talletettu, sijainti ja suojaus on hoidettu huolella samoin kuin tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti. Muutoin kuin elektronisesti tallennettua aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa ja suojatussa tilassa. Toimitilojen kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjalliset allekirjoitetut tarkastuspyynnöt rekisteriin talletetuista tiedoista on osoitettava yhtiön postiosoitteeseen.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tieto.
Mikäli rekisterinpitäjä ei suorita vaadittua rekisterin korjausta, on rekisterinpitäjän annettava asiasta kirjallinen todistus, johon merkitään ne syyt, joiden vuoksi korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon, mikäli ilmoittaminen on mahdollista, eikä se vaadi kohtuutonta vaivaa.

Aloita valitsemalla nostosummasi

100 €
2 000 €

Ensimmäinen eräpäiväsi on 24.04.2017

Luottotyyppi: 2000 € tai 500 € jatkuva laina. Lainan nostopalkkio alk. 5,0 % + 9,90 €, nimelliskorko alk. 24 %. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: 1500 € nostolle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 56,23 % ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 1894 € mikäli asiakas nostaa kerralla 1500 € ja maksaa sen takaisin 12 kk-erässä. Todellinen vuosikorko min. 49,77 %, max. 131,66 %. Lainan maksuaika: min. 3kk ja max. 30kk maksettaessa minimilyhennyksin.

Kertamaksu

TAI

Erämaksu

* Esimerkki maksusta
Hakemuksen tekeminen kestää vain minuutin ja saat luottopäätöksen heti.

Kertamaksu

TAI

Erämaksu

* Esimerkki maksusta
Hakemuksen tekeminen kestää vain minuutin ja saat luottopäätöksen heti.

Ensimmäinen eräpäiväsi on 24.04.2017

Luottotyyppi: 2000 € tai 500 € jatkuva laina. Lainan nostopalkkio alk. 5,0 % + 9,90 €, nimelliskorko alk. 24 %. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: 1500 € nostolle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 56,23 % ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 1894 € mikäli asiakas nostaa kerralla 1500 € ja maksaa sen takaisin 12 kk-erässä. Todellinen vuosikorko min. 49,77 %, max. 131,66 %. Lainan maksuaika: min. 3kk ja max. 30kk maksettaessa minimilyhennyksin.

facebook twitter
instagram youtube