Facebookin #perjantaikisan säännöt

SÄÄNNÖT
1. Järjestäjä
Kilpailun järjestäjä:
Limiitti.fi
Tact Finance Oyj, Y-tunnus 2360614-4
Lemminkäisenkatu 46
20520 TURKU
2. Arvonta
Arvonnan tai kilpailun eli #perjantaikisan järjestää Limiitti.fi eikä Facebook ole millään tavalla osallisena arvonnoissa/kilpailuissa. #perjantaikisa voi olla joko arvonta tai kilpailu ja sen palkinto muuttuu viikottain.
Palkinto on valinnasta riippumatta henkilökohtainen, sitä ei vaihdeta rahaksi eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä myydä edelleen.
Voittaja valitaan säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja asuinpaikkakunta ilmoitetaan Facebookissa Limiitti.fi-sivulla. Jos voittajaa ei tavoiteta kuukauden kuluessa arvonnan päättymisestä, valitaan uusi voittaja. Järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia.
Palkinto lähetetään kilpailun voittaneelle kirjattuna kirjeenä tai pakettina.
Palkinto lähetetään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun voittaja on tavoitettu.
3. Osallistumiskelpoisuus
#perjantaikisaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia.
#perjantaikisaan eivät saa osallistua Tact Finance Oyj:n työntekijät, sisaryhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijät eivätkä näiden tahojen perheenjäsenet. #perjantaikisaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä.
4. Osallistumisaika
#perjantaikisaan alkaa perjantaina ja päättyy seuraavan viikon maanantaina, mutta järjestäjällä on oikeus muuttaa osallistumisaikaa eikä #perjantaikisaa välttämättä järjestetä viikottain. #perjantaikisan voittajalle ilmoitetaan osallistumisajan päätyttyä samana päivänä henkilökohtaisella Facebook-viestillä.
5. Osallistuminen
#perjantaikisaan voi osallistua vain Internetissä reagoimalla #perjantaikisan julkaisuun. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. #perjantaikisan voittajaa pyydetään ilmoittamaan Facebook-viestillä tai sähköpostilla koko nimensä sekä yhteystietonsa palkinnon luovuttamista varten.
6. Järjestäjän vastuu
#perjantaikisan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa.
Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. #perjantaikisan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.
#perjantaikisan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Tact Finance Oy:n ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.
7. Henkilötietojen käsittely
#perjantaikisan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.
8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Tact Finance Oy:n kirjallista lupaa.
Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.
9. Facebook ei ole millään tavalla osallisena, vastuussa tai muuten yhteydessä järjestettävään arvontaan.

facebook twitter
instagram youtube