TACT FINANCE OYj:N YLEISET ENNAKKOTIEDOT

Alla on koottuna tietoa etämyyntiä koskevista kuluttajansuojalain säännöksistä sekä tietoa palveluntarjoaja Tact Finance Oyj:stä.

Lainanhakijalle lähetetään sähköisesti “Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajalainatiedot” -lomaketta käyttäen kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot lainanmyöntäjästä ja lainasta ennen lainasopimuksen solmimista.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä, kuten internet tai mobiiliväline, käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

Tiedot palveluntarjoajasta:

Tact Finance Oyj, Y-tunnus 2360614-4

Lemminkäisenkatu 46

20520 TURKU

Puhelin: 010 219 5500

Sähköposti: [email protected]

Pääsääntöinen asiointi tapahtuu verkkopalvelun kautta tai puhelimitse. Verkkosivujemme kautta voi myös hakea lainaa ja tutustua lainaehtoihimme sekä Usein kysyttyä -osioomme, josta löytyvät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Tact Finance Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Tact Finance Oyj:n toimintaa valvoo kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tact Finance Oyj:n laina on vähintään 500 euron suuruinen vakuudeton kuluttajalaina. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lainansaaja voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Tact Finance Oyj:n lainaa koskevat tiedot löytyvät sivulta lainaehdot. Tact Finance Oyj perii lainasta lainasopimuksen mukaisen koron sekä palkkiot. Asiakas on milloin tahansa oikeutettu maksamaan vaadittuja kuukausieriä suurempia summia sekä ylimääräisiä lyhennyksiä ilman erillistä ilmoitusta ja erillisiä lisämaksuja. Asiakas on myös oikeutettu suorittamaan koko avoimen velkansa määrän milloin tahansa ilman erillisiä kustannuksia. Tarkemmin maksuihin liittyvät tiedot ovat yksilöity luoton ennakkotiedoissa ja lainasopimuksessa.

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla lainaa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot käyttöönsä.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

Lisäksi tulee ilmoittaa se päivä, jolloin varat palautetaan, jotta asiakaspalvelumme voi laskea valmiiksi palautettavan summa. Ennen palautuksen maksamista Tact Finance Oyj:n pankkitilille on palautettava määrä tarkistettava asiakaspalvelustamme (010 219 5500) koron laskemiseksi.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen:

Tact Finance Oyj

Peruuttamisilmoitus

Lemminkäisenkatu 46

20520 TURKU

tai sähköpostilla [email protected]

Asiakkaan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot lainavarojen palauttamiseen saa asiakaspalvelustamme.

Sen jälkeen kun lainasopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta, yksittäistä rahavarojen nostoa lainatililtä ei voi enää peruuttaa tämän ehdon mukaan.

Oikeussuoja

Palveluun ja sitä koskevaan lainasopimukseen liittyvissä kysymyksissä tulee asiakkaan olla ensisijaisesti yhteydessä Tact Finance Oyj:n asiakaspalveluun, puh. 010 219 5500 (vain operaattorikohtainen puhelumaksu) (Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min ja matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min) tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Palveluun liittyvistä virheistä ja virheisiin liittyvistä mahdollisista vaatimuksista on ilmoitettava viipymättä Tact Finance Oyj:lle. Mikäli asiakkaan ja Tact Finance Oyj:n välillä ei päästä neuvotteluratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Jos lainasopimusta koskeva erimielisyys halutaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, kanne on nostettava Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Velkomusta koskeva kanne käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan tai todellisen oleskelupaikan mukaisessa alioikeudessa.

Valvontaviranomainen

Tact Finance Oy on merkitty Luotonanataja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteritunnuksella PU261A.

Kuluttajaluottotoimintaa valvovina viranomaisina toimivat lain mukaan kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot.

Kuluttajariitalautakunta

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella.Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee mm. rahoituspalvelun hankintaa. Valitus on tehtävä kirjallisena, koska Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisesti tehtyihin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3,

PL 306

00531 HELSINKI

puhelin 010 3665 200

faksi: 029 566 5249

sähköposti: [email protected]

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi

Aloita valitsemalla nostosummasi

100 €
2 000 €

Ensimmäinen eräpäiväsi on 24.04.2017

Luottotyyppi: 2000 € tai 500 € jatkuva laina. Lainan nostopalkkio alk. 5,0 % + 9,90 €, nimelliskorko alk. 24 %. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: 1500 € nostolle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 56,23 % ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 1894 € mikäli asiakas nostaa kerralla 1500 € ja maksaa sen takaisin 12 kk-erässä. Todellinen vuosikorko min. 49,77 %, max. 131,66 %. Lainan maksuaika: min. 3kk ja max. 30kk maksettaessa minimilyhennyksin.

Kertamaksu

TAI

Erämaksu

* Esimerkki maksusta
Hakemuksen tekeminen kestää vain minuutin ja saat luottopäätöksen heti.

Kertamaksu

TAI

Erämaksu

* Esimerkki maksusta
Hakemuksen tekeminen kestää vain minuutin ja saat luottopäätöksen heti.

Ensimmäinen eräpäiväsi on 24.04.2017

Luottotyyppi: 2000 € tai 500 € jatkuva laina. Lainan nostopalkkio alk. 5,0 % + 9,90 €, nimelliskorko alk. 24 %. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: 1500 € nostolle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 56,23 % ja luoton arvioitu kokonaiskustannus 1894 € mikäli asiakas nostaa kerralla 1500 € ja maksaa sen takaisin 12 kk-erässä. Todellinen vuosikorko min. 49,77 %, max. 131,66 %. Lainan maksuaika: min. 3kk ja max. 30kk maksettaessa minimilyhennyksin.

facebook twitter
instagram youtube