Ehdot

SaldoLimiitin lainaehdot löydät tältä sivulta.

Joustoluotto lainaehdot

Tact Finance Oy – jatkuvan luoton sopimusehdot

Seuraavilla sivuilla olevat lainasopimus, yleiset lainaehdot hinnastoineen ja lainanhakijan sekä Tact Finance Oy:n allekirjoitukset muodostavat lainansaajan ja Tact Finance Oy:n (jäljempänä lainanmyöntäjä) välisen lainasopimuksen, kun lainanhakija on hyväksynyt lainanmyöntäjän antaman tarjouksen hakemuksen perusteella.

Lainanmyöntäjä voi hyväksyä hakijan hakemuksen myös siten, että sitä on joidenkin ehtojen osalta lainanmyöntäjän toimesta muutettu ja mikäli hakija hyväksyy tällaisen ehdoiltaan muutetun lainapäätöksen, lainapäätös ja alla olevat yleiset lainaehdot lainapäätöksen edellyttämiltä osiltaan muutettuna muodostavat hakijan ja lainanmyöntäjän välisen lainasopimuksen.

Mikäli lainanmyöntäjä ei hyväksy hakijan hakemusta, lainanmyöntäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, siirtää hakemus jollekin toiselle luotonantajalle tai välittäjälle edelleensiirto- oikeuksin pyytämättä siirrolle erikseen suostumusta hakijalta. Luotonantaja, jolle lainanmyöntäjä on siirtänyt hakijan hakemuksen, voi tehdä hakemuksen perusteella hakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vapaasti määräämillään ehdoilla siten, että luotonantajalla on oikeus vapaasti poiketa hakemuksen ehdoista. Lainanmyöntäjällä ei ole mitään vastuuta hakijaa kohtaan siitä, tekeekö luotonantaja hakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vai ei, eikä muutoinkaan mistään luotonantajan toimenpiteistä hakijaa kohtaan.

Tutustu myös vakiomuotoisiin eurooppalaisiin kuluttajaluottotietoihin.

1. Luotonmyöntäjä

Tact Finance Oy

Pitkämäenkatu 4 A

20250 TURKU

(postitusosoite, ei asiakaspalvelua)

Y-tunnus: 3246454-7

Puhelin: 06000 55000

Sähköposti: asiakaspalvelu@tactfinance.fi

Internet: www.limiitti.fi

Tact Finance Oy toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena (Aluehallintoviraston diaarinumero ESAVI/8705/2022).

2. Määritelmät

2.1. Laina on jatkuva toistaiseksi voimassa oleva lainasopimus, jota asiakas voi käyttää oman harkintansa mukaan nostamalla lainavaroja käyttöönsä yhä uudelleen pankkitililleen myönnetyn luottorajan puitteissa.

2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan lainanmyöntäjän tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

2.3. Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jolloin pankit ovat auki ja maksujenvälitystä tehdään.

2.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona lainan määrälle lyhennykset huomioon ottaen Oikeusministeriön antaman asetuksen mukaisesti.

2.5. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa lainanmyöntäjän edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse, kun asiointi lainanmyöntäjän verkkopalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

3. Lainan myöntäminen ja käyttö

Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, asuu vakituisesti Suomessa ja jolla on suomalainen henkilötunnus, on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten, jolla on käytössään Suomessa yleisesti toimivan pankin verkkopankkitunnukset ja joka täyttää lainanmyöntäjän lainanmyöntämiskriteerit.

Lainan hakemisen yhteydessä hakijan henkilöllisyys vahvistetaan verkkopankkitunnuksilla tai muulla lain täyttävällä vahvalla tunnistamiskeinolla. Lainanhakijan tunnistamisen ja lainasopimuksen solmimisen jälkeen asiointi palvelussa tapahtuu kertakäyttöisen tunnistekoodin avulla. Asiakas vastaa ilmoittamalleen pankkitilille siirrettyjen lainavarojen takaisinmaksamisesta sopimusehtojen mukaisesti.

Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainapäätöksestään hakijalle. Lainanmyöntäjä voi syytä ilmoittamatta hylätä hakijan hakemuksen ja olla myöntämättä lainaa. Lainanmyöntäjä antaa asiakkaalle lainatarjouksen, joka yhdessä hakijan hyväksyvän vastauksen, lainasopimuksen allekirjoituksen sekä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen lainanhakijan ja lainanmyöntäjän välillä. Lainanmyöntäjä käyttää lainaa myöntäessään ja sitä valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ja / tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja tarkastaa lainanhakijan henkilötiedot mm. väestörekisterijärjestelmästä. Tämän lisäksi lainanmyöntäjä voi selvittää lainanhakijan luottokelpoisuutta automaattisen järjestelmän avulla, jolla se hankkii tietoa lainanhakijan pankkitilin tilitapahtumista luottopäätöksen tueksi. Tietojen luovutus tapahtuu kirjautumalla palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta lainanhakijan verkkopankkiin lainanhakijan verkkopankkitunnuksia käyttäen. Kirjautumalla näin palveluun lainanhakija antaa samalla suostumuksensa siihen, että Lainanmyöntäjä voi käyttää näin saatuja tietoja hyväkseen lainanhakijan maksukyvyn arvioinnissa. Palvelun tuottaa lainanmyöntäjälle Kreditz AB (rekisterinumero: 559148-2400; osoite: Vendevägen 87, 182 32 Danderyd, Ruotsi; www.kreditz.com).

Myönnetty luottoraja riippuu lainanhakijan riskiarviosta ja voi poiketa hakijan hakemasta määrästä. Lainanhakijalle esitetään lainan hakemisen yhteydessä lainatarjous, jonka lainanhakija voi hyväksyä tai hylätä. Laina on jatkuva ja lainansaajan lyhentäessä velkaa sopimuksen mukaisesti lainaa voidaan käyttää aina uudelleen lainan maksimimäärään asti lainan vapaan luottorajan puitteissa.

4. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Lainanmyöntäjä ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainansaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee vastata väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja.

Lainanmyöntäjällä on oikeus varmistaa, että lainansaajan antama puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikeat ja tämän käytössä. Lainansaajan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa muutokset palveluntarjoajan verkkopalvelussa. Lainanmyöntäjällä on oikeus laskuttaa lainansaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

5. Lainan nostaminen

Lainasopimus on voimassa toistaiseksi ja lainansaaja voi nostaa lainaa haluamissaan erissä luottosopimuksessa määritellyin säännöin lainasopimuksen luottorajaan asti. Lainanmyöntäjä siirtää luotonsaajan nostaman rahasumman lainansaajan palveluun rekisteröimälle pankkitilille siten, että varat ovat lainansaajan käytettävissä noin kahden vuorokauden kuluttua niiden nostosta.

6. Lainan takaisinmaksu ja käytettävät lisäpalvelut

6.1. Maksuohjelma Lainansaaja maksaa lainan takaisin lainanmyöntäjälle kuukausierissä erikseen sovitulla tavalla. Maksuerä muodostuu luottosopimuksessa sovitusta korosta, lainanhoitokulusta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä sekä muista mahdollisista hinnaston mukaisista kuluista. Jos jäljellä olevan velan kokonaismäärä on pienempi kuin lainasta takaisinmaksettava minimikuukausierä, kuukausieränä maksettava määrä on koko loppuvelka kuluineen ja korkoineen.

Jos maksuerän eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksuerän voi suorittaa ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. Pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Lainansaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten selvittelystä lainanmyöntäjä veloittaa hinnaston mukaisen kulun. Alle 10 euron liikasuorituksia ei palauteta.

Asiakkaan maksaessa lainaa takaisin maksu kirjautuu lainanmyöntäjälle 1-2 pankkipäivän kuluessa. Asiakas voi halutessaan käyttää maksamiseen myös lainanantajan verkkopalveluun sisältyvää maksullista maksupalvelua, jolla suoritettu maksu kirjautuu välittömästi lainanantajan tilille.

6.2. Lyhennysvapaa kuukausi Lainansaajalla on mahdollisuus lyhennysvapaan kuukauden käyttöön määrättyjen edellytysten täytyttyä. Lyhennysvapaa kuukausi tarkoittaa vapautumista lainan lyhennyserän ja kulujen suorittamisesta yhden maksueräkuukauden osalta. Lyhennysvapaan vuoksi maksamatta jäävä lyhennyserä ja kulu huomioidaan tätä seuraavissa maksuerissä, joiden suuruus riippuu käytetyn lainan kokonaismäärästä. Lyhennysvapaa koskee vain yhtä maksuerää ja sitä seuraavat maksuerät ovat lainasopimuksen mukaisia. Lyhennysvapaan yhteydessä lainan korko maksetaan normaalisti laskun eräpäivänä. Kun lyhennysvapaa kuukausi on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti ja se koskee seuraavaa erääntymätöntä maksuerää/laskua. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida palveluntarjoajan verkkopalvelussa.

6.3. Maksuvapaa kuukausi Lainansaajalla on mahdollisuus maksuvapaaseen kuukauteen, jos lainaa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti. Maksuvapaa tarkoittaa sitä, että kyseisenä kuukautena kuukausierää ei makseta ja kertynyt korko sekä lainanhoitopalkkio veloitetaan seuraavan kuukausierän yhteydessä. Palvelusta on saatavissa lisätietoja luotonantajan verkkopalvelusta tai puhelimitse asiakaspalvelusta. Palvelun aktivointi tapahtuu luotonantajan verkkopalvelusta.

6.4. Minimilyhennyksen puolitus Lainansaajalla on mahdollisuus minimilyhennyksen puolitukseen määrättyjen edellytysten täytyttyä. Minimilyhennyksen puolituksessa alkuperäinen kuukausierä muutetaan puoleen alkuperäisen kuukausierän suuruudesta (50 prosenttia pienemmäksi). Minimilyhennyksen puolitus on määräaikainen lisäpalvelu ja se koskee kolmea (3) seuraavaksi erääntyvää maksuerää/laskua. Kun minimilyhennyksen puolitus on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida palveluntarjoajan verkkopalvelussa.

6.5. Eräpäivän muutos Lainansaajalla on mahdollisuus muuttaa kuukausierän eräpäivää. Kun eräpäivä on muutettu erääntyvät kuukausierät uuden valitun eräpäivän mukaisesti. Palvelun aktivointi tapahtuu lainanantajan verkkopalvelusta.

6.6. Laskutustavan muutos Lainansaajalla on mahdollisuus muuttaa laskutustapaansa paperilaskusta sähköpostilaskuun tai päinvastoin tai muuhun tarjottuun laskutusvaihtoehtoon. Lainansaajan sähköpostiosoitteen tulee olla varmennettu, mikäli lainansaaja haluaa saada käyttöönsä sähköpostilaskutuksen. Kun laskutustavan muutos on tehty, seuraavaksi lähetettävä lasku toimitetaan uuden laskutustavan valinnan mukaisesti.

6.7. Lisäpalveluiden käyttäminen Edellä kohdissa 6.1. – 6.6. kuvattujen lisäpalveluiden käytölle voi olla rajoitteita, eivätkä palvelut tai osakaan niistä ole välttämättä lainansaajan käytettävissä. Tarkemmat tiedot kulloinkin käytettävissä olevista lisäpalveluista on saatavilla palveluntarjoajan verkkopalvelussa.

7. Korko, lainanhoitokulu ja todellinen vuosikorko

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun nostettu laina on annettu pankille siirrettäväksi lainansaajan pankkitilille. Mikäli lainaan sisältyy erillisiä korottomia ajanjaksoja, ilmoitetaan niistä asiakkaalle rahavarojen noston yhteydessä. Lainansaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle velan kokonaismäärälle lainasopimuksen mukaista korkoa. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Lainanhoitokululla tarkoitetaan Kuluttajansuojalain 17 a §:n 2 momentissa tarkoitettua kulua, jonka maksuvelvollisuus alkaa, kun luotto on myönnetty asiakkaalle tämän hyväksyttyä lainatarjouksen. Kulu lasketaan myönnetyn luoton enimmäismäärän perusteella.

Todellinen vuosikorko lasketaan asiakkaalle esimerkkitapauksessa, jossa on arvioitu maksettavaksi tuleva kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn lainan määrä vastaa asiakkaalle myönnettyä luottorajaa ja lainan korko sekä lainanhoitokulu pysyvät samana koko ajan. Laskelmassa on huomioitu asiakkaan normaalin käytön perusteella suorittamat maksut. Lainanmyöntäjä voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.

8. Viivästyskorko

Jos lainan lyhennystä,korkoa tai kulu ei makseta siten, että maksu on viimeistään eräpäivänä lainanmyöntäjällä, lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on lainanmyöntäjällä.

Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään aina yhtä suuri kuin lainanmyöntäjän lainasta perimä korko.

Mikäli lainanmyöntäjän ennen lainan erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on lainanmyntäjällä oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun laina on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään lainaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

9. Lainasta perittävät maksut ja niiden muuttaminen

Hinnaston mukaiset maksut veloitetaan lainansaajalta kertamaksuna tai lainan takaisinmaksuerien yhteydessä erissä. Lainansaajan on korvattava lainanmyöntäjälle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat lainan, lainan koron ja lainan hoitamiseen liittyvien muiden maksujen sekä palkkioiden perimisestä.

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Lainanmyöntäjä voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimuksen mukaisia maksuja tai palkkioita viranomaispäätöksestä tai - määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta johtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste koskee suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa olla suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään. On kuitenkin riittävää, että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kustannusten määrän lisäyksiä. Luotonantajan oikeus edellä mainittuun korotukseen lakkaa, kun sen peruste on poistunut.

Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainansaajalle kirjallisesti, verkkopalvelussa, internetsivuilla tai muutoin ja aina pysyvällä tavalla maksujen tai palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan ilmoitetusta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta lainansaajalle pysyvällä tavalla. Lainanmyöntäjä ilmoittaa muutoksista lainansaajalle välittömästi kohdan 17. mukaisesti.

10. Lainasopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Laina on jatkuva laina ja lainasopimus on voimassa toistaiseksi. Lainansaaja voi kirjallisesti irtisanoa lainasopimuksen päättymään välittömästi ja lainanantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Lainanantajalla on oikeus purkaa lainasopimus välittömästi, mikäli lainansaaja on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja lainaa haettaessa. Sopijapuolella on oikeus purkaa lainasopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

Irtisanomisen/purkamisen jälkeen lainan käyttäminen on kielletty. Irtisanomisen/purkamisen jälkeen jäljellä oleva laina on maksettava loppuun lainaehtojen mukaisesti.

11. Peruuttamisoikeus

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun lainansaaja on pysyvällä tavalla saanut haltuunsa lainasopimuksen ja lainaa koskevat ennakkotiedot. Peruutusoikeus ei koske yksittäisiä lainan nostoja, kun lainasopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta. Peruutusoikeutta ei myöskään ole, kun lainasopimukseen tehdään muutoksia lainansaajan pyynnöstä.

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti määräajassa osoitteeseen:

Tact Finance Oy

Peruutusilmoitukset

Pitkämäenkatu 4 A,

20250 Turku

Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tactfinance.fi

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja siitä tulee selvitä ainakin seuraavat tiedot:

 • Otsikkona – Peruutusilmoitus

 • asiakkaan nimi

 • lainasopimuksen numero

 • ilmoituksen päiväys ja paikka sekä

 • lainansaajan omakätinen allekirjoitus

Mikäli lainasopimukseen on liitetty muita palveluja, peruuntuvat myös muut palvelut peruutusilmoituksen perusteella.

Lainansaajan on palautettava lainasopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruutus raukeaa. Palautettavalle määrälle on maksettava korkoa niiden tilille nostamisesta ja palautuspäivään, minkä vuoksi takaisinmaksettava määrä on tarkistettava lainanantajan asiakaspalvelusta koron laskemista varten.

Mikäli rahoja ei ole maksettu takaisin 30 päivän kuluessa, raukeaa peruutus ja lainasopimus jää voimaan entisin ehdoin.

12. Lainansaajan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin

Lainansaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista maksuerää suurempi maksuerä tai koko loppuvelka ennenaikaisesti ilman erillisiä lisäkuluja. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa maksusta tulkitaan lisämaksuksi, joka lyhentää velan pääomaa eikä maksua palauteta lainansaajalle, mikäli avointa velkaa. Lisämaksu ei myöskään vapauta lainansaajaa tulevien maksuerien maksamisesta.

Jos lainansaaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta lainasaatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan.

Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

13. Lainansaajan oikeus kohdentaa suoritus

Jos lainansaajalla on lainanmyöntäjältä useampia lainoja, lainansaajalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa lainaan. Luotonmyöntäjä määrittelee, mitä yksittäisen lainan eriä suorituksella katetaan.

14. Lainan käyttöoikeuden rajoittaminen

Lainanmyöntäjällä on oikeus estää tai rajoittaa lainan käyttöä

 • turvallisuussyistä,

 • jos on syytä epäillä, että lainaa käytetään vilpillisesti tai luvattomasti,

 • jos vaara siitä, että velallinen ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut,

 • jos ulosottomies ilmoittaa lainanmyöntäjälle lainaa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta.

Riski siitä, että lainansaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut esimerkiksi silloin, kun

 • lainansaaja on maksukyvytön,

 • lainansaaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin

 • lainansaajalle määrätään edunvalvoja.

Lainanmyöntäjä ilmoittaa luoton käytön estämisestä välittömästi velalliselle pysyvällä tavalla. Lainanmyöntäjällä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään ja luotto erääntymään ehtojen kohdan 15 mukaisesti.

15. Lainan erityiset erääntymisperusteet

15.1. Maksun laiminlyönti Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainansaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä. Lainaa ei ole oikeutta eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta lainansaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanmyöntäjälle ilmeisen kohtuutonta. Edellä kuvastusta suoritusesteestä on ilmoitettava lainanmyöntäjälle viivytyksettä.

15.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 • lainansaaja on antanut lainanmyöntäjälle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin,

 • lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen

 • tai lainansaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

15.3. Erääntymisen voimaantulo Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos laina eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan.

Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

16. Varoitus maksun laiminlyönnin seurauksista ja rekisteröinnistä luottotietorekisteriin

Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin.

Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

Lainanmyöntäjällä on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli lainansaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Lainanmyöntäjällä on oikeus luovuttaa lainansaajan maksujen myöhästymiseen liittyviä tietoja myös toisille luotonantajille lainansaajan nimenomaisella suostumuksella.

17. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Lainanmyöntäjän lainansaajalle lähettämät ilmoitukset katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, jos ne on lähetetty lainansaajan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Lainanmyöntäjän lainansaajalle sähköisesti tehdyn ilmoituksen katsotaan tulleen lainansaajan tietoon viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun lainanmyöntäjä on toimittanut ilmoituksen saataville sähköiseen palveluun.

18. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja luovuttaminen

Lainanantaja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi lainanantaja käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää.

Lainanhakija antaa lainanmyöntäjälle oikeuden kerätä, rekisteröidä ja käsitellä lainahakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Lainanhakija antaa samalla myös luvan siihen, että lainanmyöntäjä kerää, rekisteröi ja käsittelee hakijan luottotietoja valvoessaan lainan käyttöä. Lainanhakija antaa luvan myös sille, että lainanmyöntäjä voi hankkia muilta lainanantajilta tietoja lainanhakijan aikaisemmista lainoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa samalla luvan siihen, että lainanmyöntäjä voi luovuttaa näin kerättyä tietoa lainanhakijan luotoista muille lainanmyöntäjille. Edellä mainittuja tietoja kysytään ja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämän teknisen käyttöliittymän kautta järjestelmään liittyneiden lainanmyöntäjien kesken.

Yksityiskohtaista tietoa lainanantajan henkilötietojen käsittelystä annetaan yrityksen tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla lainanantajan verkkosivuilla. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä lainanantajaan. Tietosuojaseloste sisältää tietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

19. Oikeus muutoksiin

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja ilmoittamalla lainansaajalle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää lainansaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä. Ehdotetut sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei lainansaaja vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä. Muutoksista tiedotetaan vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

20. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaajan on ilmoitettava yhteystiedoissaan (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) tapahtuvista muutoksista. Mikäli lainansaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön lainanmyöntäjän hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, lainanmyöntäjällä on oikeus hankkia lainansaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Lainansaajan on annettava lainanmyöntäjälle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanmyöntäjälle tarpeellisia.

21. Vastuu välillisistä vahingoista

Lainanmyöntäjä ei vastaa lainansaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

22. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Lainanmyöntäjä voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lainanmyöntäjä ei vastaa siitä, että lainansaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainansaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut lainavarat siirretään lainansaajan pankkitilille yksinomaan lainansaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Lainanmyöntäjä ei myöskään vastaa:

palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Näillä lainasopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Lainanmyöntäjällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

23. Sopimuksen siirto

Lainanmyöntäjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä lainansaajaa kuulematta. Lainanmyöntäjällä on oikeus luovuttaa lainansaajaa koskevat luoton myöntämiseen, käsittelyyn ja valvontaan liittyvät henkilötiedot mahdollisen siirron yhteydessä siirronsaajalle. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle.

24. Markkinointiviestintä

Mikäli lainanhakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, lainanmyöntäjällä ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

25. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)

Lintulahdenkuja 2 (ei kuluttajaneuvontaa)

PL 5, 00531 Helsinki

Puhelin: +358 (0)29 505 3000 (vaihde)

kkv.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ratapihantie 9

PL 110, 00521 Helsinki

Puhelin: +358 (0)29 501 6000 (vaihde)

avi.f

26. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Jos lainasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella.

27. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Lainansaaja voi nostaa tästä lainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Lainanmyöntäjä voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tähän lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Voimassa 7.06.2023 alkaen.